60 години катедра «Икономика и управление на търговията»През 2013 г. катедра "Икономика и управление на търговията" тържествено ще отбележи два важни юбилея - 60 години от създаването на катедрата и 65 години от създаването на специалност "Икономика на търговията" при Икономически университет - Варна. Това е много добър повод да отдадем заслуженото внимание на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията и признателност на създателите на нашия университет, катедра и специалност.

Международната академична конференция "РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТЪРГОВИЯТА" е една от инициативите, чрез които катедра "Икономика и управление на търговията" отбелязва своята годишнина.

Допълнителна информация за конференцията може да откриете тук.