Международна научна конференция в ИУ-Варна


В чест на 100 годишнината от основаването си Икономически университет – Варна организира

Международна научна конференция
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"

11 - 12 май 2020 г.

Срокове

  • 16.03.2020 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада
  • 30.03.2020 г. – потвърждение за приемане на доклада
  • 20.04.2020 г. – краен срок за изпращане на доклада

Подробна информация ще откриете на уебсайта на НИИ: http://research.ue-varna.bg/bg/konferentsia_2020
и уебсайта на конференцията: https://conference.ue-varna.bg/uev