Стажантската програма ICT Клъстер – Варна


Сферата на информационните и комуникационните технологии е сред най-перспективните за професионално развитие, тъй като традиционно е с най-висок растеж и слабо податлива на кризи. ICT Клъстер-Варна е обединение на водещи ИТ компании от Варна. За поредна година стажантската програма на участващите във клъстера фирми, предоставя база за практически знания и умения в областта на информационните технологии, маркетинга и управлението на проекти.

Посетете сайта на ICT Клъстер-Варна.