93 години от основаването на Икономически университет - Варна


14 май 1920 г. е рождената дата на висшето икономическо образование в България. През своята 93 годишна история Икономически университет- Варна се утвърждава като един от основните центрове на модерното икономическо образование в страната, подготвящ специалисти готови да посрещнат предизвикателствата на пазарната икономика и глобалния свят.

 

Във връзка с този празник академичния състав на катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет - Варна, пожелава на всички колегите, възпитаници и приятели много професионални успехи и здраве.