Държавна изпитна сесия м.септември 2013 г. (есенна сесия)


Уважаеми колеги,

графика за държавната изпитна сесия на катедра "ИУТ" през м. септември 2013 г. е:

  • документи за допускане до държавен изпит (комплексен писмен изпит или защита на дипломна работа) ще се приемат от сектор "Студенти" и ЦМО на 28 и 29 август 2013 г.;
  • редът за явяване ще бъде обявен два дни преди посочената в графика дата за провеждане на изпита 11 септемри 2013 г.;
  • дата за провеждане на изпита 11 септември 2013 г. в зали 301 и 437.