Нови банкови сметки на ИУ-Варна


От 13.09.2013 г. Икономически университет-Варна има нови банкови сметки в "Инвестбанк" АД.

Старите сметки в Експерсбанк ще са активни до края на м. септември.
Новите сметки са:

"Инвестбанк” АД гр. Варна
 

  • Сметка на Икономически университет-Варна в лева
  • IBAN BG 62 IORT 7377 3106 8945 00
  • Сметка на Икономически университет-Варна в евро
  • IBAN BG 97 IORT 7377 3406 8945 00
  • Сметка на поделение "Общежития и столове” в лева
  • IBAN BG 72 IORT 7377 3107 2474 00

Офиси: Клон Варна, 9000 Варна, ул. Любен Каравелов 7
 

в сградата на ТД на НАП - бул. "Осми Приморки Полк" № 128

бул. "Сливница" № 22

ул. "Дръзки" № 5

бул. "Владислав Варненчик" № 48

бул. "Владислав Варненчик" № 61

ул. "Дунав" № 5

Web ibank