Участници в международната конференция (преглед)


УЧАСТНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТЪРГОВИЯТА"

(м. септември, 2013)

 

1. Общ брой участници

75

2. Тематични направления

« Съвременни форми на търговия »

« Пазари и конкуренция »

« Търговски мениджмънт и маркетинг »

« Електронна търговия и логистика »

« Финансов мениджмънт и предприемачество в търговията »

5

3. От страната

57

4. Университети от страната

« Икономически университет – Варна », гр. Варна

« Университет за национално и световно стопанство », гр. София

« Стопанска академия Д. А. Ценов », гр. Свищов

« Нов български университет », гр. София

« Бургаски свободен университет », гр. Бургас

« Университет Проф. д-р А. Златаров », гр. Бургас

« Университет по хранителни технологии », гр. Пловдив

« Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг », гр. София

7

5. Фирми от страната:

§   Общинска банка АД, гр. Свищов

1

6. От чужбина

« Австрия »

« Словения »

« Словакия »

« Русия »

« Украйна »

18

1

4

4

2

7

7. Университети от чужбина

« Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова », Россия

« Херсонский национальный технический университет », Украйна

« Киевский национальный торгово-экономический университет », Украйна

« Национальный университет биоресурсов и природопользования – Киев », Украйна

« University of Klagenfurt », Austria

« University of Maribor », Slovenia

« School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava », Slovakia

« Ekonomická univerzita v Bratislave », Slovakia

8