Тъжествено събрание по случай 65 г. специалност "ИТ" и 60 години катедра "ИУТ"


Тържествено събрание