Тържествена промоция на випуск 2013


На 15 ноември се проведе тържествена промоция на абсолвентите от випуск 2013 г. –
ОКС “магистър” на специалност "Търговски бизнес"
(дипломирани м. юни и м. септември 2013 г.)