График за Държавни изпити - м. януари 2014 г.


Уважаеми семестриално завършили колеги,

заявления за допускане до държавна изпитна сесия през м. януари 2014 г. (зимна, поправителна), ще се приемат:

  • за ОКС "Бакалавър" на 06 (понеделник) и 07 (вторник) януари 2014 г. в сектор "Студенти" (фронт офис кабинети: 214-216);
  • за ОКС "Магистър" на 06 (понеделник) и 07 (вторник) януари 2014 г. в Център "Магистърско обучение" (фронт офис - кабинет 114).

Датата за провеждане на държавния изпит е 23.01.2014 г. (четвъртък) в зали 127В, 437. Допълнителна информация търсете в Актуално на сайта на катедра "Икономика и управление на търговията" на Икономически университет - Варна:

Начало » Структура » Стопански факултет » Икономика и управление на търговията


Краен срок за представяне на разписаната от научния ръководител дипломна работа 13.01.2014 г. (понеделник) в Н-106.