Студентска научна конференция - първо място: Станислав Станчев


На 29 април 2014 г. в Икономически университет - Варна се проведе първата Студентска научна конференция на петте университета на град Варна, на тема „Икономическото състояние на България и тенденции за развитие“. На първо място бе отличен Станислав Рачев Станчев студент в магистърска специалност "Търговски бизнес" на Икономически университет – Варна.

Във форума участие взеха 24 студента като отличената на първо място разработка на Станислав Станчев беше на тема „Икономическо състояние на България и тенденции за развитие в икономиката“.