Випуск 2014 г. (събитие)


Випуск 2014 на специалност "Икономика на търговията" при Икономически университет - Варна ще дарят за парка на университета западноевропейска Туя (представител на семейство Кипарисови) по повод дипломирането си. Церемонията по засаждането ще се  проведе на 27 май 2014 от 15,00 часа в двора на университета откъм входа на бул. Княз Борис I, съобщиха от ИУ-Варна за Moreto.net.

ОКС "бакалавър" специалност "Икономика на търговията"

Преди 60 години 140 студенти от трети курс на факултета, започнали своето обучение през 1946 г., формират първия випуск на специалност “Икономика на вътрешната търговия”. Със сегашното си наименование специалността е формирана през 1948 г., а катедра “Икономика и управление на търговията” е създадена през 1953 г. През 65 годишния период от създаването на специалност “Икономика на търговията”, от 1948 г. до сега, успешно са завършили своето обучение общо 7965 икономисти. За периода от създаването на катедрата общо в докторантура са зачислени 46 души, в т.ч. 4 чуждестранни граждани. Защитени са 29 дисертации, от които 2 са за втора докторска степен:  на проф. д-р ик. н. Николинка Сълова – “Ефективност на вътрешната търговия в Република България” (1980 г.) и на проф. д-р ик. н. Николай Виноградский – по проблемите на труда в търговията (1980 г.).