Алумни организация


Уважаеми колеги завършващи и завършили Икономически университет - Варна, можете да станете членове на Алумни организацията на Икономически университет - Варна: дружество на завършилите студенти.  Университетът е място, в което освен лично самоопознаване, развитие и усъвършенстване, човек придобива много контакти – една от основните задачи на Алумни организацията. На тази връзка (http://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=17295), може да попълните анкетна карта за информационната система на сектора.