Тържествена промоция на випуск 2014 г.


КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА"

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

на абсолвентите випуск 2014 г. –

ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

(дипломирани м. юни и м. септември 2014 г.)


 


ОКС "Бакалавър" на спец. "Икономика на търговията"

7 ноември (петък) – зала Аула

13:00 часа – Стопански факултет

14:00  часа зала 128 - за спец. "Икономика на търговията"


 


ОКС "Магистър" на спец "Търговски бизнес"

21 ноември (петък) – зала Аула

14.00 часа – Център "Магистърско обучение"


 


Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчването на дипломите.


 

 

 

Очаквайте допълнителна информация