Семинар \"Дипломна работа - 2014/2015\"


На 24.10.2014 г. (петък) от 9:00 ч в каб. Н-106 ще се проведе семинар относно разработването на Дипломна работа по актуални проблеми на търговската наука и практика за придобиване на ОКС "Бакалавър" по спец. "Икономика на търговията". Поканват се всички студенти от 4 курс на обучение през учебната 2014/2015 г. и всички проявяващи интерес към проблемите на Дипломната работа по Търговия.