Учредително събрание клуб "Търговия"


Уважаеми колеги,

на 17 ноември 2014 г. от 18 часа в зала 446 ще се проведе учредително събрание на клуб "Търговия" към катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет - Варна.