ABLE - менторска програма


 

ИУ-Варна е подкрепя неправителствената организация Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Кариерния център на Университета ще е координатор по проекта ABLE mentor в град Варна, като една от основните функции ще е да сформира екипите от "ментор – ученик". Желаещи да се включат в проекта ментори от университета са положително настроени студенти, докторанти, асистенти и др. Проекта ABLE е на доброволен принцип.