Х-та юбилейна научно-приложна конференция с международно участие “ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2015”


Уважаеми дами и господа,

 

 

            От името на Организационния комитет имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Х-та юбилейна научно-приложна конференция с международно участие  “ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2015” (24 - 26 септември 2015 г., Икономически университет – Варна).

В досега проведените девет конференции са участвали авторитетни учени и специалисти, част от интелектуалния и научен елит на страната. Натрупаният опит през годините доведе и до повишаване на качеството на докладите.

 

По-важни и задължителни срокове:

 

27 март 2015 г.  

– Изпращане на заявките за участие в конференцията, вкл. резюме на доклада (в обем до 10-15 реда) и ключови думи (3 до 5). Заглавието на доклада, резюмето и ключовите думи на български и английски език ;

 

 

10 април 2015 г.

- Уведомяване на участниците за получените заявки;

 

 

29 май 2015 г.

- Изпращане на докладите в пълен обем (оформени в съответствие с изискванията);

 

 

19 юни 2015 г.

- Уведомяване на участниците, чиито доклади (след рецензиране) са приети от Организационния комитет;

 

 

30 юни 2015 г.

- Внасяне на таксите за участие в касата на ТО на НТС-Варна (или с банков превод). След тази дата таксите се завишават с 10%.

 

 

*   *   *

 

 

24 септември 2015 г.                  – Регистрация на участниците;

 

24 - 25 септември 2015 г.           – Пленарно заседание и заседания по секции; 

 

26 септември 2015 г. (събота):  Социална програма ( за чуждестранните участници ).

 

 

*   *   *

 

Работни езици на конференцията:    български, руски и английски.

 

*   *   *

 

Адрес за изпращане на материалите:

Териториална организация на НТС – Варна

ул.”Цар Симеон І” № 25,  ВАРНА - 9000

За Х–та международна конференция “ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2015”

 

 

За контакти: инж. Йордан СЛАВОВ – организационен секретар,

тел.: (+ 359 52) 630 535; факс: (+ 359 52) 630 533; GSM: 0879 610 591

E-mail: nts@nts.varna.net

Актуална информация за конференцията ще бъде публикувана на nts.tea.bg