Мениджър за един ден


Студенти могат да кандидатстват за участие в инициативата "Мениджър за един ден" като попълнят онлайн формуляр на уебсайта на Джуниър Ачийвмънт България http://mfd.jabulgaria.org/.

Кандидатствайте със автобиография и мотивационно писмо до 04 март 2015 г.


Тази година инициативата ще се проведе на 23 март 2015 г.


"Мениджър за един ден" е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Инициативата е предназначена за ученици от гимназиален курс и студенти в университет (16-23 годишни).

 

За разпределението по фирми кандидатите попълват автобиографиите си в раздела Мениджър за един ден, като посочват своите интереси и професионална насоченост. Домакините – компаниите или държавните институции, получават възможността да поканят своите мениджъри за един ден, ориентирайки се по техните автобиографии. Чрез тази симулативна трудова борса на “Джуниър Ачийвмънт” участниците придобиват и тренират уменията си да се представят и оценяват своята конкурентоспособност, а домакините от своя страна правят минипроучване на млади и перспективни кадри, които да бъдат поканени и за летни стажове.


Организирането на “Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.