Анкетна карта за завършващи студенти


Уважаеми колеги,

Благодарим Ви, че бяхте студенти на ИУ - Варна.

 

Бихме желали и в бъдеще да продължим сътрудничество с Вас, поради което Ви молим да попълните настоящата анкета.

 

Информацията от тази анкета ще се използва в обобщен вид, единствено и само за статистически изследвания на ИУ - Варна и за подпомагане и проследяване професионалната реализация на нашите възпитаници, което е и в пряка връзка с успешното протичане на акредитационните процедури и поддържането на висок рейтинг на ИУ - Варна.

 

Аткетата е достъпна през микросайта на сектор "Алумни и кариери".