Откриване на учебната 2015/2016 година - дистанционна/задочна форма на обучение


Откриването на учебната година за първокурсници дистанционно/задочно обучение, ОКС "бакалавър"
ще се проведе на 04.09.2015 г. (петък),

в основна сграда на ИУ-Варна.За студентите от спец. "Икономика и търговия" от Стопански факултет

тържественото откриване е от 08:30 ч в зала 122.

След тържествената част в същата зала ще бъдат бъдат върнати

дипломите за средно образование

и връчени студентските книжки на първокурсниците.Запознаването с платформата
за дистанционно обучение в ИУ - Варна ще се осъществи по следния график

Икономика и търговия - 5 група, зала 51, от 09:30 до 10:00

Икономика и търговия - 6 група, зала 50, от 10:40 до 11:10

Икономика и търговия - 7 група, зала 51, от 10:40 до 11:10