Ден на народните будители - Честит празник!


"Първи ноември е ден за почит на предците ни будители - книжовници, светци, мъченици и герои от славното ни минало, които издигат българското самосъзнание и ни превръщат в държава на духа и човешката цивилизация."

***

"Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил."

надпис върху колоната на хан Омуртаг

 от църквата "Св. 40 мъченици" е първото археологичекско откритие в България, направено от българин д-р Христо Даскалов през 1859 г.