Младите и правосъдието


П О К А Н А

Уважаеми колеги,

Започва втори семестър от съвместната инициатива на „Младите и правосъдието“, където колегите от катедра „Правни науки“ организират посещения на съдии от различни сфери на правото в Икономически университет – Варна. На 14.03.2017 г. (вторник) ще се проведе среща със съдия от търговско отделение на Окръжен съд – Варна. Ще бъде представена съдебната практика и казуси от сферата на търговското право, което да подпомогне и предизвика студентите да усъвършенстват правната си култура и знания. Срещата ще се проведе в зала 128 с начален час 10:15 ч.


Всички студенти, които биха желали да участват и зададат въпроси по търговско-правната материя са поканени на 14.03.2017 г. (вторник) от 10:15 ч. в зала 128 на основната сграда на Университета.Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие в дискусията.


Катедра „Икономика и управление на търговията“

Катедра „Правни науки“