ПРИЕМ в ОКС -БАКЛАВЪР- в спец. -ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ-


Уважаеми кандидат-студенти,

основния прием в ИУ-Варна за спец. "Икономика и търговия" (редовна и дистанционна форма на обучение) е със следните срокове:

Основен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класиране
Потвърждаване
и записване
м. юни 2017 20 юни – 06 юли 07 юли – първо класиране


14 юли – второ класиране
10 – 13 юли – записване
след първо класиране

17 – 18 юли – записване
след второ класиране