Национална университетска олимпиада в Икономически университет - Варна


НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

10 Ноември 2018

Уважаеми ученици и бъдещи кандидат-студенти,

Икономически университет – Варна с радост Ви приветства на страницата на Националната университетска олимпиада, която ще се проведе на 10-ти ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна.
Тази година нашият университет Ви предлага разнообразие от тематични области, в които можете да се изявите. Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност. Това е прекрасен начин да се докоснете и да достигнете по-бързо до желаното от вас икономическо образование в Икономически университет – Варна.
Повече информация за секциите и техните регламенти, можете да намерите тук.


Цели

Целите на националния ученически конкурс за есе са следните:

1. Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища в областта на икономиката и търговията.

2. Да се стимулира креативността на учениците в тази област.

3. Да се насърчат новаторските търсения и решения на учениците в областта на съвременните форми на търговия, търговското предприемачество и създаването на собствен бизнес.

4. Да се задълбочи сътрудничеството между средното и висшето училище, с цел постигане на плавен преход между тях.

Изисквания към участниците

В конкурса могат да участват учениците от XI и XII клас на всички средни училища в страната. Участието може да бъде само индивидуално.

Етапи и срокове при провеждането на конкурса

Конкурсът преминава през следните етапи:

1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 8 октомври 2018 г. до 19 октомври 2018 г. Повече информация на адрес: https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=22683 Апликационната форма може да се попълни офлайн чрез изтегляне тук и да се изпрати на електронна поща с адрес iut@ue-varna.bg

2. Изпращане на есето по електронен път на имейл iut@ue-varna.bg до 4 ноември 2018 г.

3. Оценяване на есетата от професионално жури (5-9 ноември 2018 г.)

4. Представяне на есетата в Икономически университет – Варна и обявяване на крайните резултати на 10 ноември 2018 г.

Примерни тематични направления за есетата:

  • Търговията и устойчивото развитие на съвременното общество
  • Глобализацията и свободната търговия
  • Електронна и мобилна търговия
  • Моловете на XXI век
  • Аз – потребителят. Защита на безопасността и правата на потребителите
  • Моят бъдещ търговски бизнес

*Проблематиката на есетата не се ограничава само до посочените тематични направления.