Международна академична конференция 18 ОКТОМВРИ 2013 г.