Национален ученически конкурс за есе на тема „Търговията в XXI век – настояще и бъдеще“


Национален ученически конкурс за есе на тема „Търговията в XXI век – настояще и бъдеще“ за ученици ще се проведе в ИУ – Варна.
Основните цели са:

• Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища в областта на икономиката и търговията.
• Да се стимулира креативността на учениците в тази област.
• Да се насърчат новаторските търсения и решения на учениците в областта на съвременните форми на търговия, търговското предприемачество и създаването на собствен бизнес.
• Да се задълбочи сътрудничеството между средното и висшето училище, с цел постигане на плавен преход между тях.

Посредством предлаганите разработки на учениците в разнообразни области на икономиката и търговията, се надяваме бъдещите кандидат-студенти да могат да се изявят като иновативни и перспективни млади творци.

Участието в олимпиадата им дава възможност за включване в ранен прием и избор на специалност. Това е прекрасен начин да достигнат по-бързо до желаното от тях образование в Икономически университет – Варна.

Допълнителна информация може да откриете на сайта на Икономически университет - Варна раздел на катедра "Икономика и управление на търговията тук (https://ue-varna.bg/bg/p/8487/katedra-ikonomika-i-upravlenie-na-targoviyata/natsionalen-uchenicheski-konkurs-za-ese-na-tema-targoviyata-v-xxi-vek-nastoyashte-i-badeshte).

1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 18 октомври 2019 г. до 1 ноември 2019 г. на адрес: https://ue-varna.bg/ Апликационната форма може да се попълни офлайн чрез изтегляне тук и да се изпрати на електронна поща с адрес iut@ue-varna.bg

Участниците следва да попълнят и декларация за съгласие за обработка на личните данни, която може да се изтеги тук.

2) Изпращане на есето по електронен път на имейл iut@ue-varna.bg до 10 ноември 2019 г.

3) Оценяване на есетата от професионално жури (11-15 ноември 2019 г.)

4) Представяне на есетата в Икономически университет – Варна и обявяване на крайните резултати на 16 ноември 2019 г.