Форум "Кариери" 2020


Форум "Кариери" е едно от най-успешните събития в Североизточния регион, които събират на едно място компании от различни браншове с цел на студентите да се предложат възможности за стаж и/или работа, а на работодателите   – високо подготвени млади специалисти в областта на икономиката, управлението, информационните технологии и туризма.

Събитието ще се проведе в периода 24 – 27 март 2020 г. в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет. 1, Студентска улица.

ПРОГРАМА:

Фокус на кариерното събитие през последните години е предварителната подготовка на студентите за явяването им пред работодателите и за стартиране на собствен бизнес, с което вярваме, че заедно ще допринесем за подобряване на предприемаческата среда в регионален план. В рамките на форум „Кариери“ 2020 г. сме включили:

  • Майсторски клас по лидерство и управление на таланти, октомври 2019 г. – март 2020 г.
  • EQ/CAREER – тренинг за развитие на емоционалната интелигентност в кариерата.
  • „My own business institute” (MOBI) – обучение по предприемачество по програмата на университета Santa Clara USA, октомври 2019 г. –  март 2020 г.
  • Startup Ventures Varna  –  състезания по предприемачество, провеждани в ИУ – Варна през 15 – 17 ноември 2019 г. и 21 – 22 март 2020 г.

Допълнителна информация намерете тук: https://www.ue-varna.bg/bg/news/forum-karieri-2020-g/391