7–ма студентска научна конференция "Търговия 2020"


Катедра "Икономика и управление на търговията"

7–ма студентска научна конференция

на тема "Търговия 2020"

От 13 до 16 април 2020 г. катедра "Икономика и управление на търговията" организира 7–ма Студентска научна конференция на тема "Търговия 2020", посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Конференцията ще се проведе неприсъствено и дистанционно с оглед на мярката "Извънредно положение". За тази цел ще се използват възможностите на платформата E–learn за студентите от редовна форма на обучение и платформата Moodle за студентите от дистанционно обучение.

Научно жури на конференцията:

  • проф. д-р Данчо Данчев – председател
  • гл. ас. д-р Виолета Петева – член
  • гл. ас. д-р Елица Граматикова – член

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра "Икономика и управление на търговията", във Фейсбук и в сборник със студентски разработки "Търговия 2020" (7–мо издание), който е с присъединен ISSN 2367–8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"). Класираният на първо място участник ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:

  • Максимален обем – 8 печатни страници
  • Изисквания за форматиране – използвайте задължително прикачения шаблон /модел на доклад/

Ще бъде създаден форум като инструмент от платформата E-learn (Moodle за студентите от дистанционна форма на обучение) към дисциплината "Спецсеминар", където ще бъдат отворени раздели със заглавието на всеки доклад и неговия автор. Така преподавателите и студентите ще могат да правят коментари, да задават въпроси и внасят уточнения. Форумът ще бъде активен от 13 до 16 април 2020 г. Всеки студент записан в дисциплината "Спецсеминар" ще може да прегледа свободно докладите и/или презентациите към тях и да отправи питане към автора. В тази връзка конференцията ще бъде "закрита", т.е. в конференцията пряко участие ще могат да вземат само регистрирани студенти и техните преподаватели по дисциплината "Спецсеминар". Докладите на всички външни участници ще бъдат публикувани в платформите и при необходимост те ще бъдат информирани за коментарите на своите колеги.*

Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.

Журито  оценява докладите в периода 13-16 април и излиза с решение до 22 април 2020 г.

Краен срок за изпращане на докладите 10.04.2020 г. (петък) на електронната поща: iut@ue–varna.bg

Молим да отправяте въпроси свързани с организацията на конференцията на електронната поща: iut@ue–varna.bg

* повече информация може да получите от платформите E-learn и Moodle в дисциплините "Спецсеминар" на водените от катедра "Икономика и управление на търговията" специалности.