Кратко представяне на магистърска програма "Глобален търговски бизнес"


- За програмата

- Форма на обучение

- Възможности за реализация

- Специални дисциплини

- Партньори

- Допълнителна информация