"ТЪРГОВИЯ 5.0 – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ"


Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема:

"ТЪРГОВИЯ 5.0 – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ"

по повод 70 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" и

75 години от създаването на специалност "Икономика и търговия" при Икономически университет – Варна