Ранен прием - 2021 г. за спец. "Икономика и търговия"


Условия за кандидатстване в ранен прием

Икономически университет – Варна дава възможност за ранно записване на следните кандидати:

1. Получили оценка минимум Мн. добър 5.00 на електронен кандидатстудентски изпит (тест) по избор от:

 • Бълг. език и литература;
 • География на България;
 • Математика или
 • Икономика

на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване за спец. "Икономика и търговия" и за във всички специалности в Икономически университет - Варна.

2. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиади организирани от ИУ-Варна.

3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:

 • Български език и литература;
 • География на България;
 • Математика;
 • Икономика;
 • Управление и предприемачество;
 • Статистика.

 Същите по т. 2 и т. 3, класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване

 

Ранен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. март 2021 4, 5, 8, 9, 10 и 11 март 12 март 15, 16 и 17 март
м. април 2021 7, 8 и 9 април 12 април 13, 14 и 15 април
м. май 2021 10, 11 и 12 май 13 май 14, 17 и 18 май

 

 

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • средния успех от диплома за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценката по български език и литература от дипломата за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценката по математика от дипломата за средно образование (от справката с оценките от 11 клас)
 • оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или резултат от олимпиада
Необходими документи

Лична карта;

Един от следните документи:
- документ от средното училище с оценките от 11 клас по изучаваните предмети и изчислен среден успех
- оригинал и копие на диплома за средно образование

Сертификат за положен кандидатстудентски изпит в ИУ-Варна с резултат минимум Мн. добър 5.00 или сертификат с резултат от олимпиада;

Документ за платена кандидатстудентска такса (60 лв). (Кандидатстудентската такса е различна от таксата за кандидатстудентски изпит). Таксата се заплаща по банков път:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Забележка: Класираните на ранен прием ще получат удостоверение за прием в ИУ-Варна, след като заплатят семестриална такса за първи семестър.

За повече информация: https://ue-varna.bg/bg/p/8455/priem/bakalavar/kandidatstvane#tab_ranen-priem