Изборна дисциплина за втори курс "Въведение в търговията" за уч. 2021/2022 г.


Уважаеми колеги,

ако сте студенти от първи курс и Ви предстои да направите избор за дисциплини, които да изучавате във втори курс, Ви предлагаме университетската избираема дисциплина "Въведение в търговията".
Надяваме се да се видим във втори курс през летния семестър на учебната 2021/2022 учебна година.
image.png
Учебната програма може да разгледате тук: https://ue-varna.bg/uploads/discipline_files/05239_Vuvedenie_v_targoviata_Bachelor.pdf
Преподавателския екип на лекции: доц. д-р Михал Стоянов и гл. ас. д-р Александър Шиваров