8–ма студентска научна конференция "Търговия 2030"


Катедра "Икономика и управление на търговията"

8–ма студентска научна конференция

на тема "Търговия 2030" (преди „Търговия 2020“)

 

На 14 април 2021 г. катедра "Икономика и управление на търговията" организира 8–ма Студентска научна конференция на тема "Търговия 2030" (преди "Търговия 2020"), посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

 

Конференцията ще се проведе дистанционно с оглед на мярката за предотвратяване на разпространението на вирусната инфекция от COVID-19. За тази цел ще се използват възможностите на платформата E–learn за студентите от редовна форма на обучение и платформата Google meet. Виртуалната стая на конференцията е https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn и тя ще бъде достъпна в интевала от 10:00 ч. до 13:00 ч. на 14.04.2021 г. (сряда).

 

Научно жури на конференцията:

проф. д-р Данчо Данчев – председател

доц. д-р Цветнен Цветков – член

доц. д-р Михал Стоянов – член

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра "Икономика и управление на търговията", във Фейсбук и в сборник със студентски разработки "Търговия 2030" (8-мо издание), преди "Търговия 2020" (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7–мо издание), които са с присъединен ISSN 2367–8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий").

Класираният на първо място участник ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

 

Изисквания към оформянето на докладите:

Максимален обем – 8 печатни страници

Изисквания за форматиране – използвайте задължително прикачения шаблон /модел на доклад/

Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.

Краен срок за изпращане на докладите 12.04.2021 г. (понеделник) на електронната поща: iut@ue–varna.bg

Молим да отправяте въпроси свързани с организацията на конференцията на електронната поща: iut@ue–varna.bg

 

* повече информация може да получите от платформите E-learn в дисциплините "Спецсеминар" и "Магистърски семинар" на водените от катедра "Икономика и управление на търговията" специалности.