IX-та студентска научна конференция на тема „Търговия 2030“


На 20 април 2022 г. (сряда) катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ организира IX-та студентска научна конференция на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти,  привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Конференцията ще се проведе от 9:00 часа в зала 320 с възможност за включване онлайн с линк meet.google.com/zzt-poiz-emi

Научно жури:

Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова - председател

Проф. д-р Данчо Янко Данчев

Доц. д-р Виолета Янева Димитрова

Доц. д-р Михал Стоянов

Гл.ас. д-р Виолета Петева Ласкова - секретар


Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“, във Фейсбук и в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (9-то издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“). Класираният на първо място участник, ще има възможност да представи своята разработка в заключителната сесия на Прегледа на студентската научна дейност на Икономически университет – Варна.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:

Максимален обем – 8 печатни страници

Изисквания за форматиране / шаблон

Докладът се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg

Краен срок: 17.04.2022 г.

По регламент представянето на доклада трябва да е в резюме с продължителност до 7 минути.

Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.